Anmälan årsstämma 2017

Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, kallas till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 kl. 15.00 på SF Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00.

Länk till anmälan

Ytterligare information

Senaste nyheter