Styrelse

MEKOs styrelse består av sju stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Robert Hanser

Robert Hanser

Styrelseordförande

Född 1953
Styrelseledamot sedan 2021
Antal MEKO-aktier: 14 795

 

Utbildning: Examen i företagsekonomi, Mannheim University.

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i LKQ Corporation och senior rådgivare till McKinsey.

 

Helena Skåntorp

Helena Skåntorp

Vice Styrelseordförande

Född 1960
Styrelseledamot sedan 2004
Antal MEKO-aktier: 3 142

 

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Plint Holding AB och Ljung & Sjöberg AB. Styrelseledamot i ByggPartner i Dalarna Holding AB och Bico AB. Styrelseordförande och medgrundare Nielstorp AB och Skåntorp & Co AB.

Eivor Andersson

Eivor Andersson

Född 1961
Styrelseledamot sedan 2018
Antal MEKO-aktier: 1 000

 

Utbildning: Marknadsekonom, IHM Business School, Stockholm.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Svanudden AB. Styrelseledamot i AB Svenska Spel och First Camp Group AB.

Kenny Bräck

Kenny Bräck

Född 1966
Styrelseledamot sedan 2007
Antal MEKO-aktier: 1 571

 

Utbildning: Gymnasieutbildning.

 

Övriga uppdrag: Test- och förarutvecklingschef för McLaren Automotive. Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.

Joseph M. Holsten

Joseph M. Holsten

Född 1952
Styrelseledamot sedan 2017

 

Utbildning: M.B.A, fl.kand. samt certiferad revisor.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i LKQ Corporation.

Magnus Håkansson

Magnus Håkansson

Född 1963
Styrelseledamot sedan 2017

 

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och har en Master of Science in Management, MIT Sloan School.

 

Övriga uppdrag: Vd i MediaMarkt Sverige AB. Styrelseordförande i Tenant & Partner Group AB, GS1 Sweden AB och Impande Foundation Sweden.

Michael Løve

Michael Løve

Född 1968
Styrelseledamot sedan 2019
Antal MEKO-aktier: 4 667

 

Utbildning: Master of Science in Engineering (MSE), Danmarks tekniska universitet, Danmark.

 

Övriga uppdrag: Group CEO för det internationella livsmedelsföretaget Netto. Styrelsemedlem för Government Climate Partnership for Trade, Smilfonden och the Trade and Logistics Growth Commission, samt investerare/rådgivare för Copenhagen Optimization.