Leverantörskedjan

Reservdelar utgör huvuddelen av koncernens inköp och försäljning och står för en stor del av koncernens omsättning. Inköp sker främst från samma leverantörer som levererar till biltillverkarna. Nästan alla leverantörer har sin bas i Europa medan tillverkningen av produkter sker både i Europa och i Asien.

Hållbar leverantörskedja
Samtliga leverantörsavtal hos Bileko Car Parts, MEKOs grossistbolag, omfattar sedan 2013 en klausul om efterlevnad av FN:s Global Compacts principer. Cirka 80 procent av varutillförseln sker via köp från 160 leverantörer. I slutet av 2018 hade 93 (92) procent av alla leverantörer undertecknat vår avtalsklausul eller uppvisat motsvarande egen policy.

Leverantörer av våra egna märkesvaror (EMV), ProMeister och Carwise, bedöms utgöra störst kvalitets- och hållbarhetsrisk. Koncernen utför därför interna revisioner av samtliga nya ProMeister-leverantörer. Revisionerna sker genom fabriksbesök och tester av produkter utifrån checklistor som omfattar granskning av produktkvalitet, miljö och sociala krav. Sortimentet kvalitetsgranskas även genom oberoende aktörer och i vårt testlaboratorium Intermeko i Polen.

Genom förvärven av bolagen FTZ i Danmark och Inter-Team i Polen under tredje kvartalet 2018 blev dessa en del av MEKO. Förvärven innebär möjligheter till synergieffekter vad gäller leverantörer.