Mekonomen Group i Almedalen

Mekonomen Group deltog under två seminarier i Almedalen den 6 juli 2016 på temat integration och utbildning. Utgångspunkten var bristen på mekaniker i koncernen som inom några år kommer att behöva 500 nya mekaniker. Motsvarande siffra för branschen är 5000 mekaniker.

Teman:

Brist på fordonsmekaniker i branschen
Start av egen gymnasieutbildning för fordonsmekaniker

 

Referat från Almedalen:

Under Almedalsveckan, i början juni 2016, var Mekonomen Groups närvaro och fokus i ämnena integration och skola. I seminariet ”Nya svenskar, nya möjligheter” deltog vår talesperson Petra Bendelin, VD ProMeister Solutions (en del av Mekonomen Group) i panelen tillsammans med bland annat representanter från Axfood och Al Kompis. Panelen lyfte initiativ och möjligheterna med nya svenskar. Petra berättade om den stora utmaningen i mekanikerbranschen, behovet av 5000 mekaniker samtidigt som det bara examineras 260 anställningsbara mekaniker per år.

– Vi måste göra allt vi kan för att få trenden att byta riktning. Nyanlända svenskar ser vi som en jättemöjlighet för att möta en del av behovet. Bara hos oss inom Mekonomen Group behövs 500 mekaniker till våra 2000 anslutna verkstäder, berättade Petra Bendelin.

Historiskt sett har Mekonomen Group arbetat med praktikplatser och mentorskap i samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen. Under seminariet lyfte Petra fram att fokus behöver läggas på branschgodkända valideringstester för att snabbt kunna utvärdera befintlig kompetens hos nyanlända. Fokus på att lyfta individerna inom rätt område skulle leda till snabbare integration in i arbetslivet. En attitydundersökning som Al Kompis genomfört bland nyanlända visar att  språket anses vara störst hinder för att få arbete. För de nyanlända som genom valideringstester visar att de redan har fullgod kompetens inom mekanikeryrket skulle fokus direkt kunna läggas på språket.

Senaste nyheter