Om oss

Marknadsledande reservdelsdistributör i norra Europa

Väl positionerade för lönsam tillväxt
MEKO är en ledande reservdelsdistributör med välkända koncept och varumärken i norra Europa – nummer 1 på marknaden i Danmark, Norge och Sverige, samt nummer 4 på den polska marknaden med export till bland annat Tyskland, Tjeckien och Baltikum.

Effektiva inköp och logistikflöden
Genom optimerade inköp, lagernivåer och transporter skapar vi effektiva varuflöden. Våra stora inköpsvolymer och breda portfölj av egna varumärken ger möjlighet till konkurrenskraftiga och differentierade erbjudanden för våra kunder. Orderhantering och försäljningsplattformar är huvudsakligen digitala och genom vår effektiva logistikkedja kan vi erbjuda verkstäder och andra företagskunder en hög tillgänglighet, ett brett sortiment och snabba leveranser.

Kostnadssynergier och konkurrensfördelar genom storlek
Vår storlek ger oss konkurrensfördelar och positiva synergieffekter. Därtill har vi möjlighet att investera i, och ligga i framkant inom, framtidens kunderbjudanden, logistik och stödsystem. Vi har kundanpassade verkstadskoncept och är en attraktiv samarbetspartner för nya och etablerade aktörer som söker effektiva försäljningskanaler eller etablering på våra marknader.

Starka kassaflöden och stabil finansiell ställning
Vi har en i grunden solid verksamhet och ett starkt och strategiskt fokus på lönsam tillväxt. Vår affärsmodell har ett lågt kapitalbehov och genererar starka och stabila kassaflöden genom en hög andel återkommande affärer. Det ger oss goda förutsättningar för vidare expansion till nya marknader och tjänsteområden, såväl organiskt som genom förvärv, utdelning till våra aktieägare och en allt lägre skuldsättningsgrad.

En hållbar affär för framtiden
MEKO ska driva den hållbara utvecklingen i vår bransch. Vi har tagit en aktiv roll i transformationen mot en mindre fossilberoende bilflotta genom service, reparationer och produkter för el- och hybridbilar. Egna utbildningsakademier säkerställer relevant kompetens och utbildar nästa generations fordonstekniker. Vi ska vara bilägarens första val oavsett bilmodell och drivmedel.

Vi kan din bil

MEKOs verkstäder omfattas av EU:s gruppundantagsregler som ger bilägare rätt att välja verkstad vid service och reparationer. Arbetet sker alltid enligt biltillverkarnas specifikationer med bibehållna nybilsgarantier, garanti på arbete och reservdelar samt stämpel i serviceboken. Vi köper reservdelar från samma leverantörer som levererar till biltillverkarna och har tillgång till biltillverkarnas specialverktyg och de senaste mjukvaruuppdateringarna för att kunna ta hand om din bil på rätt sätt.

I korthet

VD och Koncernchef:
Pehr Oscarson

Styrelseordförande:
Robert Hanser

Vision:
Vi möjliggör mobilitet – idag, imorgon och i framtiden.

Verksamhet:
Egen grossistverksamhet,  600 butiker och 4 100 verkstäder

Aktien:
Aktien är sedan 29 maj 2000 noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm (MEKO)

Antal medarbetare
Cirka 5 000 (per 31 december 2021)

Nettoomsättning 2021:
12 309 MSEK