Affärsidé och affärsmodell

Vi gör billivet enklare med ett väl anpassat prisvärt produktsortiment i kombination med en effektiv distribution och hög service.

Affärsidé
MEKO ska med tydliga och innovativa koncept, hög kvalitet och en effektiv logistikkedja erbjuda konsumenter och företag lösningar för ett enklare och mer prisvärt billiv.

Affärsmodell
MeKO köper in reservdelar och tillbehör från stora leverantörer som lagerhålls i egen grossistverksamhet. Försäljning av produkter och tjänster sker via butik och verkstad till konsumenter och företag.

affärsmodell

Inköp
Sedan 2014 är inköpsverksamheten en koncerngemensam funktion med centralt förhandlade inköp. Den stora volymen möjliggör inköp direkt från underleverantörer till etablerade biltillverkare. Grundprincipen för att skapa rätt sortiment är att uppnå högsta möjliga täckning av delar och tillbehör till bästa villkoren. Koncernen köper in cirka 75 procent av varutillförseln från 160 leverantörer. För att effektivisera varuförsörjningen pågår det en konsolidering av leverantörsbasen från i många fall unika leverantörer till varje koncept till färre koncerngemensamma alternativ per del.
En stor del av inköpen görs från Europa, men koncernen har även ett inköpsbolag i Hongkong med lokal personal som behärskar mandarin och koreanska. Då underleverantörerna följer med europeiska och amerikanska biltillverkare när de etablerar sig i Asien finns där nu samma högkvalitetsleverantörer som i Europa och Nordamerika. Det är viktigt då vi vill erbjuda våra kunder produkter med hög kvalitet och prisvärdhet. Det gäller inte minst våra egna kvalitetsvarumärken ProMeister för reservdelar och Carwise för tillbehör

Logistik
I vår bransch är produkttillgänglighet mycket viktig. En struktur av effektiva logistiklösningar säkerställer att rätt produkt snabbt finns tillgänglig när den behövs i den lokala butiken, verkstaden eller nätbutiken. Det är i varuförsörjningen som den största graden av effektivisering kan ske. Under 2015 har MEKO genomfört ett projekt för att etablera en koncerngemensam PIM-lösning (Product Information Management system). Beslut har även tagits för att investera i en koncerngemensam plattform för all digital handel. Totalt syftar dessa investeringar till att öka effektiviteten internt, samtidigt som de ökar utbudet och tillgängligheten och gör det enklare för kunden att beställa. En stor andel av de varor som köps in distribueras först till något av koncernbolagens centrallager. MECA har ett helautomatiserat centrallager i Eskilstuna som står för varuförsörjningen till MECA:s verkstäder och butiker i Sverige och Norge samt till Danmark. Lagerhåller cirka 55 000 artiklar.
Centrallagret i Strängnäs står för varuförsörjningen till Mekonomens butiker i Sverige, Norge och Finland. Lagerhåller cirka 67 000 artiklar. Sørensen og Balchen har ett centrallager i Oslo som står för varuförsörjningen till BilXtras butiker och verkstäder i Norge. Lagerhåller drygt 60 000 artiklar. Mekonomens och BilXtras butiker levererar till verkstäder och över disk till konsument. MECAs avdelningar levererar till verkstäder.

Försäljning
MEKO’s intäkter genereras av försäljning av reservdelar, däck och tillbehör samt verkstadstjänster. Försäljning till våra franchiseverkstäder, egenägda verkstäder samt till fristående verkstäder sker huvudsakligen via vår onlinekatalog. Försäljning till slutkund: konsumenter, företag och organisationer sker i butik, verkstad eller via nätet. I framtiden kommer e-handeln, oavsett om det är till en B2B kund eller en B2C kund, att bli allt viktigare och redan idag utgörs merparten av koncernens försäljning av en digital transaktion.

Centralisering av grossistlager i Sverige

Under 2016 inleddes arbetet för att centralisera de två centrallagren i Sverige. Resultatet ska bli ett helautomatiserat koncerngemensamt lager i Strängnäs