Hållbarhetsmål

Strategiska hållbarhetsmål

Code of conduct

Mål

Samtliga medarbetare ska ha genomgått utbildning i koncernens Code of Conduct under 2021.

Status

Målet har uppfyllts, samtliga medarbetare har genomgått utbildningen under 2021.*

*Medarbetare som varit långtidssjukskrivna, föräldralediga eller tjänstlediga kommer att genomföra utbildningen så snart det är möjligt.

Jämställdhet

Mål

Vi ska sträva mot att båda könen finns representerade i samtliga arbetsgrupper* och att könsfördelning bland chefer motsvarar könsfördelningen i koncernen.

Status

Under 2021 var 47 procent av koncernens arbetsgrupper representerade av bägge könen. Andelen chefer kvinnor/män var 14/86 procent jämfört med fördelning i koncernen som var 18/82 procent.

*Arbetsgrupp är en enhet/avdelning inom koncernen, t.ex. en butik eller en avdelning på något av våra kontor.

Medarbetarengagemang

Mål

Vi eftersträvar ett högt engagemang hos alla våra medarbetare. Under 2022 ska vi nå ett engagemangsindex om 3,9 av 5.0.

Status

Engagemenagsindex i koncernens medarbetarundersökning 2021 var 3,8 av 5.0.

Förnybar el

Mål

År 2025 ska alla lokaler med egna elavtal ha förnybar el.

Status

Andelen förnybar el är idag 4,5 procent. Andelen omfattar både egna elavtal och el som ingår i lokalhyra.

El och hybridkompetens*

Mål

År 2025 uppfyller 70 procent av anslutna verkstäder våra krav för elbilsverkstad.

Status

Målet har uppfyllts, 82 procent av verkstäderna uppfyller våra krav.

*Vi ställer krav avseende verktyg, skyddsutrustning, laddning och kompetens. Kompetenskraven innebär att lokala regelverk uppfylls avseende att arbeta med högvoltfordon i verkstaden.

Kravställda inköp

Mål

Senast 2025 ska ≥95 procent av koncernens inköp av direkt material komma från leverantörer som har undertecknat koncernens leverantörskod.

Status

Målet har uppfyllts, 96,6 procent av inköpen görs från leverantörer som har accepterat kraven.

Åk till toppen