Hållbarhet

MEKOs (tidigare Mekonomen Group) verksamhet påverkar våra kunder, ägare, medarbetare, leverantörer och miljön. Som branschens ledande aktör har vi ett särskilt ansvar vad gäller hållbarhet. Hållbarhet ska vara en integrerad del i vår affärsverksamhet och skapa värde för bolaget och våra intressenter.

Transporter av människor och varor är nödvändigt. Genom service, underhåll och reparationer kan fordonet drivas så effektivt som möjligt under dess livslängd. Vår verksamhet bidrar till att de fordon som rullar är så bränsleeffektiva som möjligt. Rätt underhåll och service av bilar gör att trafiksäkerheten ökar på våra vägar.

Transportsektorn håller på att ställa om från att använda fossila drivmedel till biodrivmedel och el samt till ökad automatisering. Bilägare behöver kunna serva och reparera sina fordon oavsett hur de drivs. Som branschens ledande aktör har MEKO en viktig roll i omställningen till ett mindre fossilberoende samhälle.

Utöver att våra produkter och tjänster genererar värde skapar vi även arbetstillfällen för anställda och leverantörer samt betalar skatt.

Som arbetsgivare finns vi i Sverige, Norge, Danmark, Finland och i Polen, i vissa övriga delar av Europa samt i Hong Kong. I en föränderlig värld är rätt kompetens viktig för oss. Det handlar om att upprätthålla och utveckla kompetensen hos befintliga medarbetare. Vi behöver säkerställa att möjligheter finns till kompetensutveckling för personal i våra anknutna verkstäder. Dessutom ska vi främja utvecklingen av framtida kompetens inom verkstadsområdet. Läs mer om vårt ansvar som arbetsgivare.

Vi arbetar för att minska vår verksamhets påverkan på miljön främst inom områdena kemikalier, avfall och energi- och bränsleförbrukning. Läs mer om vårt miljöarbete.

Vi köper reservdelar och tillbehör från leverantörer främst i Europa, men också i Asien. Därför är hållbarhetsarbetet i leverantörskedjan centralt för oss. Läs mer om vårt arbete med leverantörskedjan.

GLOBAL COMPACT
Vi ställer oss bakom och bedriver vår verksamhet i enlighet med principerna för ansvarsfullt företagande i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, anställningsvillkor, miljö och antikorruption.