Kalender

12 januari 2022

07:00

Tyst period fram till Bokslutskommuniké

11 februari 2022

07:30

Bokslutskommuniké januari - december 2021

12 april 2022

07:00

Tyst period fram till rapportering Q1

11 maj 2022

07:30

Delårsrapport januari - mars 2022

20 maj 2022

10:00

Årsstämma 2022 Stockholm

25 juli 2022

07:30

Tyst period fram till rapportering Q2

24 augusti 2022

07:30

Delårsrapport januari - juni 2022

03 oktober 2022

07:30

Tyst period fram till rapportering Q3

16 januari 2023

07:30

Tyst period fram till bokslutskommuniké 2022

15 februari 2023

07:30

Bokslutskommuniké januari - december 2022
Lägg till i kalendern

21 mars 2023

10:00

Kapitalmarknadsdag

17 april 2023

07:30

Tyst period fram till rapportering Q1

16 maj 2023

07:30

Delårsrapport januari - mars 2023
Lägg till i kalendern

23 maj 2023

10:00

Årsstämma 2023, Stockholm
Lägg till i kalendern

24 juli 2023

07:30

Tyst period fram till rapportering Q2

23 augusti 2023

07:30

Delårsrapport januari - juni 2023
Lägg till i kalendern

10 oktober 2023

07:30

Tyst period fram till rapportering Q3

09 november 2023

07:30

Delårsrapport januari - september 2023
Lägg till i kalendern

15 januari 2024

07:30

Tyst period fram till rapportering Bokslutskommuniké

14 februari 2024

07:30

Bokslutskommuniké januari - december 2023
Lägg till i kalendern
Åk till toppen