Ägare

Ägarlista

Ägarkoncentration

Ägarkoncentration per land

Ägarfördelning per ägare

Ägarfördelning per typ

IR-kontakt

Pehr Oscarson

Pehr Oscarson

VD och Koncernchef
Åk till toppen