Vision 

Vi möjliggör mobilitet – idag, imorgon och i framtiden.

 

Affärsidé

MEKO är en internationell koncern som driver och utvecklar affärer på fordonseftermarknaden. Vi fokuserar på tillväxt, samverkan, synergiutvinning och på att driva en hållbar och digital utveckling i vår bransch. Vår affärsidé är tidlös och bygger på att möjliggöra mobilitet – idag, i morgon och i framtiden – i takt med att tekniken utvecklas och fordon används på nya sätt.

Vi tillgodoser behovet av tjänster och produkter till fordonsverkstäder och andra företag genom våra marknadsledande koncept, distributionsnätverk och vår effektiva logistikkedja. Våra koncept riktar sig även till privata och kommersiella fordonsägare där vi tillgodoser behovet av service och reparation av fordon.

Åk till toppen