Hållbarhet

Att möjliggöra mobilitet idag, imorgon och i framtiden är att låta människor röra sig fritt – över tid. Vår verksamhet bygger på att ta hand om det vi har och att ge det ett längre liv. Genom att göra det kan vi bidra till den hållbara omvandling som samhället genomgår. Inom alla områden finns det saker som kan göras för att minska konsumtionen – inklusive billivet.

MEKOs affärsmodell tillåter alla att bli mer miljövänliga 

"Genom att kontinuerligt serva din bil bidrar du till ett mer cirkulärt samhälle. Att serva din bil, istället för att köpa en ny, även om det är en elbil, minskar biltillverkningen och de tillkommande utsläppen. Bilindustrins eftermarknad bidrar till en cirkulär ekonomi genom att återanvända och återvinna produkter och material. På MEKO strävar vi efter att hålla resurserna i omlopp istället för att förbrukas och bli avfall,
- Pehr Oscarson, Koncernchef på MEKO.

Verkstäder inom MEKO arbetar aktivt för att samla in delar och material som kan återvinnas leverantörer, t.ex. bromsok. Spillolja är ett exempel på förbrukningsvaror som återvinns och i takt med den ökade elektrifierade bilparken blir även insamling och hantering av batterier allt viktigare.

Pehr Oscarson, Koncernchef
Pehr Oscarson, Koncernchef

En cirkulär ekonomi är nödvändig för att möjliggöra hållbar mobilitet

På MEKO har vi arbetat med en cirkulär affärsmodell i 50 år genom att serva och reparera bilar förlänger vi fordonens livslängd. Vår vision är att möjliggöra mobilitet – idag, imorgon och i framtiden. Det innebär att vi fortsätter att vidta åtgärder för en hållbar verksamhet.

"Vår traditionella linjära ekonomi, där produkter tillverkas, används och slängs, leder till enorma mängder avfall. Övergången till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att spara på naturens resurser och begränsa den globala uppvärmningen. Det är avgörande att vi alla förändrar sättet vi producerar och konsumerar produkter på, och jag är övertygad om att MEKO kan bidra till den förändringen",
- Louise Wohrne, hållbarhetschef, MEKO.

MEKO bidrar till återanvändning och återvinning av produkter och material, i syfte att upprätthålla cirkulärt ekonomiskt värde. Exempelvis finns det en tjänst i MEKOs danska verksamhet där specifika verktyg och utrustning hyrs ut till verkstäder, och i Sverige har en ny tjänst lanserats inom dotterbolaget Mekonomen där bilägare hyr skrymmande utrustning, t.ex. takboxar.

Louise Wohrne, Head of Sustainability
Louise Wohrne, Head of Sustainability

Läs mer

Åk till toppen