Styrelse

MEKO:s styrelse består av årstämman valda styrelseledamöter utan suppleanter.

Dominick Zarcone

Dominick Zarcone

Styrelseordförande

Född 1958

Utbildning: MBA, University of Chicago

Övriga uppdrag: Vd och koncernchef för LKQ Corporation, en position som han lämnar den 30 juni 2024.

Helena Skåntorp

Helena Skåntorp

Vice Styrelseordförande

Född 1960
Styrelseledamot sedan 2004
Antal MEKO-aktier: 3 142

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Plint Holding AB/Plint AB och Ljung & Sjöberg AB med relaterade bolag. Styrelseledamot i ByggPartnerGruppen AB med relaterade bolag och Bico AB. Styrelseordförande och grundare Nielstorp AB och Skåntorp & Co AB.

Eivor Andersson

Eivor Andersson

Styrelseledamot

Född 1961
Styrelseledamot sedan 2018
Antal MEKO-aktier: 1 000

Utbildning: Marknadsekonom, IHM Business School, Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Apohem AB och i Svanudden AB, Styrelseledamot i AB Svenska Spel och First Camp Group AB.

Kenny Bräck

Kenny Bräck

Styrelseledamot

Född: 1966
Styrelseledamot sedan 2007
Antal MEKO-aktier: 1 571

Utbildning: Gymnasieutbildning.

Övriga uppdrag: Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.

Magnus Håkansson

Magnus Håkansson

Styrelseledamot

Född 1963
Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och har en Master of Science in Management, MIT Sloan School.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Worklife Group AB, GS1 Sweden AB och Impande Foundation Sweden. Styrelseledamot Glasgruppen AB.

Michael Løve

Michael Løve

Styrelseledamot

Född 1974
Styrelseledamot sedan 2019
Antal MEKO-aktier: 4 667

Utbildning: Master of Science in Engineering (MSE), Danmarks tekniska universitet, Danmark.

Övriga uppdrag: VD för energibolaget OK, styrelseordförande i Kamstrup A/S, styrelseordförande i EnergiData A/S, styrelseledamot i JP|Politiken Hus, styrelseledamot i SMILfonden.

Robert Reppa

Robert Reppa

Styrelseledamot

Född: 1968
Styrelseledamot sedan 2024

Utbildning: Master i Elektroteknik, University of Illinois, och MBA (Finance and Strategy), University of Chicago.

Övriga uppdrag: Senior Vice President Strategy and Innovation på LKQ Corporation, styrelseledamot i LKQ India Private Limited.

Kommittéer

Styrelsen har inrättat två interna kommittéer: ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Helena Skåntorp (ordförande), Dominick Zarcone, Magnus Håkansson och Robert Reppa.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), Dominick Zarcone och Michael Løve.

Åk till toppen