Styrelse

MEKOs styrelse består av årstämman valda styrelseledamöter utan suppleanter.

Robert M. Hanser

Robert M. Hanser

Styrelseordförande

Född 1953
Styrelseledamot sedan 2021
Antal MEKO-aktier: 14 795

Utbildning: Examen i företagsekonomi, Mannheim University.

Övriga uppdrag: Senior rådgivare till McKinsey.

Helena Skåntorp

Helena Skåntorp

Vice Styrelseordförande

Född 1960
Styrelseledamot sedan 2004
Antal MEKO-aktier: 3 142

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Plint Holding AB och Ljung & Sjöberg AB. Styrelseledamot i ByggPartner i Dalarna Holding AB och Bico AB. Styrelseordförande och medgrundare Nielstorp AB och Skåntorp & Co AB.

Eivor Andersson

Eivor Andersson

Styrelseledamot

Född 1961
Styrelseledamot sedan 2018
Antal MEKO-aktier: 1 000

Utbildning: Marknadsekonom, IHM Business School, Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Apohem AB och i Svanudden AB.
Styrelseledamot i AB Svenska Spel och First Camp Group AB.

Kenny Bräck

Kenny Bräck

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2007
Antal MEKO-aktier: 1 571

Utbildning: Gymnasieutbildning.

Övriga uppdrag: Test- och förarutvecklingschef för McLaren Automotive. Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.

Joseph M. Holsten

Joseph M. Holsten

Styrelseledamot

Född 1952
Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning: M.B.A, fl.kand. samt certiferad revisor.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i LKQ Corporation.

Magnus Håkansson

Magnus Håkansson

Styrelseledamot

Född 1963
Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och har en Master of Science in Management, MIT Sloan School.

Övriga uppdrag: Vd i MediaMarkt Sverige AB. Styrelseordförande i Tenant & Partner Group AB, GS1 Sweden AB och Impande Foundation Sweden.

Michael Løve

Michael Løve

Styrelseledamot

Född 1974
Styrelseledamot sedan 2019
Antal MEKO-aktier: 4 667

Utbildning: Master of Science in Engineering (MSE), Danmarks tekniska universitet, Danmark.

Övriga uppdrag: Group CEO för det internationella livsmedelsföretaget Netto.
Styrelsemedlem för Government Climate Partnership for Trade, Smilfonden och the Trade and Logistics Growth Commission, samt investerare/rådgivare för Copenhagen Optimization.

Justin Jude

Justin Jude

Styrelseledamot

Född 1975
Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning: Bachelor of Sciende in Accounting, Franklin University, Ohio.


Övriga uppdrag: Corporate Senior Vice President för LKQ, President för LKQ North American Wholesale Segment och styrelseledamot i Certified Auto Parts Association (CAPA), samt i LKQ India Private Limited. 

Kommittéer

Styrelsen har inrättat två interna kommittéer; ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Helena Skåntorp (ordförande), Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten, Justin Jude och Magnus Håkansson.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), Robert M. Hanser och Michael Løve.

Åk till toppen