Leverantörs­kod

I MEKOs uppförandekod för leverantörer (nedan kallad leverantörskod) anger vi våra grundläggande krav på våra leverantörer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik. Leverantörskoden är en del av avtalet mellan MEKO och leverantören. MEKOs kan komplettera kraven i leverantörskoden. Detta sker främst med hänsyn till särskild bransch- eller geografisk risk. Leverantörskoden utgår från MEKOs Code of Conduct och internationella överenskomna ramverk (se Lagefterlevnad).

Åk till toppen