Kontakt

MEKO AB

MEKO:s kommunikation ska präglas av transparens, tillförlitlighet och tillgänglighet. Kommunikation sker löpande via delårsrapportering, pressmeddelanden, årsstämmor, kapitalmarknadsdagar och vår webbplats. Välkommen att kontakta oss om du söker ytterligare information om koncernen

Postadress

Box 19542
SE-104 32 Stockholm

Besöksadress

Solnavägen 4, Plan 11, Stockholm
Tel: +46 (0) 8 464 00 20

Pehr Oscarson

Pehr Oscarson

VD och Koncernchef
Åk till toppen