Integritetspolicy

Vi värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som bland annat förklarar hur dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter och hur du kan använda dig av dina rättigheter.

Hantering av personuppgifter

I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina uppgifter när du anmäler dig som prenumerant för våra pressmeddelanden, vår finansiella rapportering eller vår årsredovisning. Vi redogör för varifrån dina uppgifter samlas in, vilka vi kan komma att dela uppgifter med samt vilka personuppgifter som behandlas och varför vi behandlar dem.

MEKO AB, organisationsnummer 556692–1971, med adress Box 195 42, 104 32 Stockholm är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter.

Om du har frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt GDPR-team: gdpr@meko.com.

Cookies & lagring av webbplatsdata

Åk till toppen