Om oss

Marknads­ledande reservdels­distributör i norra Europa

MEKO består av norra Europas ledande reservdelsdistributörer; FTZ, Inter-Team, Koivunen, MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen. Med egen grossistverksamhet, mer än 600 butiker och över 4 300 verkstäder erbjuder vi ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för företag och konsumenter.

MEKO är störst i Norra Europa på fordonseftermarknaden. Vi finns på åtta marknader med 600 butiker och 20 000 verkstadskunder, där 4 300 verkstäder arbetar under våra egna, starka varumärken. Sammantaget har vi branschens största tillgänglighet där vi skapar betydande värden genom vår massiva inköpskraft och oslagbara logistik med högeffektiva flöden av varor. Få kan mäta sig med denna styrka – en styrka som ger oss unik förmåga att skapa lönsamhet.

MEKO:s affär växer konstant. Vi växer organiskt och genom noga utvalda förvärv – för att expandera geografiskt eller för att stärka positionen där vi redan finns. Under drygt ett decennium har vi gjort strategiska förvärv i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Finland, Estland, Lettland och Litauen – och fler marknader väntar. Vi har lång erfarenhet av att förädla och effektivisera verksamheter där de också blir en del av ett optimalt sammanhang och når sin fulla potential. Våra förvärv är en central del i vår lönsamma tillväxt.

MEKO:s affärsmodell är väl beprövad och bygger på det tidlösa behovet av att förflytta sig. Det finns alltid en efterfrågan på fordon som fungerar och som gör denna mobilitet möjlig. I ett halvt sekel har MEKO försett verkstäder, andra företag och bilägare med reservdelar, reparationer och service – i bra som dåliga tider. Affärsmodellen är uthålligt lönsam med stabila och starka kassaflöden. Även i djupa konjunkturnedgångar har vi bevisat vår motståndskraft med god lönsamhet och utdelningar till aktieägarna.

MEKO driver branschens omställning mot ökad hållbarhet. En självklar del är våra anslutna verkstäder ska vara nummer ett i att serva och reparera elbilar – och vi är ledande redan i dag. Vi har samma heltäckande sortiment av reservdelar till elbilar som vi har för bilar med förbränningsmotor. Under den nödvändiga övergången till en fossilfri bilpark kommer flera olika typer av fordon behöva service i decennier framöver. MEKO:s roll är given: Vi möjliggör mobilitet – idag, imorgon och i framtiden, oavsett vilken teknik som finns i bilarna.

Behovet av mobilitet är konstant och bilen är ohotad etta när vi väljer transportmedel. Men världen utvecklas och i takt med det även våra vanor. MEKO är ledande i att utveckla tjänster för att möta och skapa nya behov. Som exempel accelererar vi framgångsrikt serviceaffären för alla bilägare - företagsbilar såväl som privatägda. Vi erbjuder digitala bokningsmöjligheter, serviceabonnemang och utvecklar ständigt nya tjänster – allt för att göra det enkelt och attraktivt att vara kund fysiskt och via digitala plattformar. Vi ingår partnerskap med exempelvis elbilstillverkare och andra företag som kompletterar vår affär med det tydliga målet att hela tiden förbättra erbjudandet till våra kunder. Det är så vi skapar hållbar tillväxt.

Vi förstår oss på din bil

MEKO:s verkstäder omfattas av EU:s gruppundantagsregler som ger bilägare rätt att välja verkstad vid service och reparationer. Arbetet sker alltid enligt biltillverkarnas specifikationer med bibehållna nybilsgarantier, garanti på arbete och reservdelar samt stämpel i serviceboken. Vi köper reservdelar från samma leverantörer som levererar till biltillverkarna och har tillgång till biltillverkarnas specialverktyg och de senaste mjukvaruuppdateringarna för att kunna ta hand om din bil på rätt sätt.

MEKO i korthet
VD och Koncernchef

Pehr Oscarson

Styrelseordförande

Robert M. Hanser

Vision

Vi möjliggör mobilitet – idag, imorgon och i framtiden.

Aktien

Aktien är sedan 29 maj 2000 noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm (MEKO)

Nettoomsättning 2023

16 762 MSEK

Det här är MEKO

Åk till toppen