Strategi & Mål

Vi skapar en långsiktigt lönsam och hållbar affär genom att dra nytta av vår storlek och starka position. Vi möjliggör mobilitet med anpassade erbjudanden utifrån kundernas behov, samhällets utveckling och framtida trender. Våra engagerade medarbetare och differentierade koncept är våra främsta tillgångar.

MEKOs strategi grundar sig på vår vision Vi möjliggör mobilitet – idag, imorgon och i framtiden. Vår affär är oberoende av konjunktur, vilken teknik som används i bilarna och hur bilarna används. Vi ska vara den bästa och mest omfattande partnern för alla som kör, reparerar och underhåller bilar. Vi ska tillgodose behoven hos verkstäder och bilägare på det sätt som är enklast för dem – utan att de behöver leta någon annanstans. 

MEKOs strategi bygger på fyra områden

Vår strategi bygger på fyra strategiska områden som ska bidra till att skapa värde för kunderna och en lönsam hållbar tillväxt för koncernen. Hållbarhet är en integrerad del i allt vi gör. De fyra områdena är; Bättre kärnverksamhet, Bättre verkstäder, Bättre mobilitet och Hållbar tillväxt. 

Ta reda på mer om vår strategi via inspelningen av vår Kapitalmarknadsdag 2023 (startar på minut 37.30). 

Hållbarhet i framkant

Vi behöver ständigt utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande för att vara relevanta över tid. Vi behöver hålla jämna steg med utvecklingen i branschen när det kommer till ny teknik, konkurrens, nya kundbeteenden och nya förväntningar. För att säkerställa en långsiktig affär och ligga i framkant inom hållbarhet i vår bransch behöver vi rätt medarbetare och rätt kompetens.

Åk till toppen