Våra affärsområden & marknaden

De främsta drivkrafterna på eftermarknaden för personbilar och lätta lastbilar är antal bilar på vägarna och hur långt de körs. Globala trender och ny teknik bidrar till ett förändrat behov hos kunderna som skapar nya tillväxtmöjligheter. Vi är övertygade om att kombinationen av differentierade verksamheter samt en stark gemensam inköpsfunktion leder till att vi kan möta våra kunders behov med ett brett erbjudande, och att vi därmed skapar goda förutsättningar för lönsam tillväxt. 

Marknad med potential

MEKO verkar på fordonsbranschens eftermarknaden och är marknadsledare i norra Europa med närvaro på åtta marknader runt Östersjön, med totalt 75 miljoner människor och 35 miljoner bilar.

 

Danmark

Estland

Finland

Lettland

Litauen

Norge

Polen

Sverige

Befolkning, miljoner 

5,9

1,4

5,6

 1,9

 2,9

5,5

36,8

10,5

BNP-tillväxt, % 

1,4

2,4

1,0

2,6 

2,7

1,5 

 2,3

0,6 

Antal bilar, miljoner

 2,8

0,8

 3,7

 0,8

 1,7

 2,9

 26,5

 5,0

Genomsnittlig körsträcka, km 

 15,5

 9,5

 13,2

 12,5

 13,0

 11,1

 16,5

 11,5

Bilar >5 år, % 

 74,0

 89,5

 86,0

 92,3

 93,1

 76,6

 91,6

 81,4

Rena elbilar, %

 7,1

 0,4*

 2,6

 0,5

 0,68

 20,6*

0,1*

 5,9


Källa: Senast tillgängliga data insamlad i februari 2024 från Wolk, IMF, Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå, Finnish Information Centre of Automobile Sector, Polish Investment & Trade Agency, Statistics Poland, Statistikmyndigheten SCB, Statistics Estonia, Republic of Estonia Transport Administration, National Statistical System of Latvia, Regitra.
*Uppgift avseende Rena elbilar (%) för Estland, Norge och Polen är helt eller delvis baserad på data från 2022 då ingen data för 2023 ännu är släppt.

MEKO:s fem affärsområden

MEKO verkar på fordonsbranschens eftermarknaden och består av norra Europas ledande reservdelsdistributörer; Elit Polska, FTZ, Inter-Team, Koivunen, MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen med verksamhet i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen och Sverige. Marknaderna är indelade i fem affärsområden; Denmark, Finland, Poland/the Baltics, Sweden/Norway och Sørensen og Balchen (Norway).

Affärsområde Denmark

Primärt varumärke: FTZ

FTZ är den ledande bildelsdistributören på den danska marknaden med B2B-försäljning av reservdelar, förbrukningsvaror och verktyg till kundgrupper som verkstäder, bilåterförsäljare och andra grossister.  Bolaget har ett nationellt nätverk av butiker i Danmark, inklusive Färöarna och ett centrallager i Odense. Det breda geografiska nätverket möjliggör snabba leveranser av produkter till verkstäderna.

Affärsområde Finland

Primära varumärken: Koivunen, Fixus & Mekonomen

Koivunen är den ledande leverantören av bilreservdelar och relaterade tjänster i Finland. Koivunens distributionskanaler inkluderar konceptanslutna och fristående verkstäder och återförsäljare, industrikunder och export. 

Affärsområde Poland/the Baltics

Primära varumärken: Inter-team & Balti Autoosad

Inter-Team är en väletablerad bildelsdistributör på den polska fordonseftermarknaden med försäljning av reservdelar, förbrukningsvaror och verktyg till bilverkstäder, bilåterförsäljare, detaljister och andra grossister. Inter-Teams försäljningsnätverk omfattar ett rikstäckande nätverk av regionlager och butiker.

Balti Autoosad driver verksamhet i Estland, Lettland och Litauen, genom ett centrallager med försäljning till ett brett nätverk av B2B-kunder.

Affärsområde Sweden/Norway

Primära varumärken: MECA & Mekonomen

Affärsområdet driver ett högautomatiserat centrallager utanför Stockholm och ett brett nätverk av butiker och verkstäder under varumärkena; MECA, Mekonomen, Speedy och MekoPartner.

MECA och Mekonomen är ledande aktörer på den svenska och norska eftermarknaden för reservdelar, verktyg och verkstadsutrustning. Försäljning sker primärt till B2B-kunder, Mekonomen erbjuder även reservdelar och tillbehör till konsumenter via butiker och e-handel.

Affärsområde Sørensen og Balchen (Norway)

Primära varumärken: Sørensen og Balchen & BilXtra

Sørensen og Balchen säljer reservdelar och biltillbehör samt driver butiks- och verkstadskonceptet BilXtra på den norska marknaden. Bildelsgrossisten är ledande inom biltillbehör för konsumenter via butiker och e-handel.

Storleksfördelar och samordning

För att utnyttja koncernens storleksfördelar arbetar vi med viss samordning mellan affärsområdena, till exempel inom inköpsområdet. Det finns dessutom ett antal företag inom koncernen som drivs för att bredda och utveckla kärnverksamheten.

Synergieffekter genom förvärv

En trend på den europeiska eftermarknaden är att ta del av storleksfördelar genom förvärv av andra aktörer. Dels för att ta tillvara på synergieffekter och dels för att ha större möjlighet att investera i framtidens kunderbjudanden. MEKO:s förvärv av Sørensen og Balchen (2011), MECA (2012), FTZ och Inter-Team (2018) samt Koivunen (2022) är framgångsrika exempel på detta. Olika länder har kommit olika långt i konsolideringen. Den nordiska marknaden är mer konsoliderad än den polska marknaden.

Marknadsandelar*

28% marknadsandel Danmark
25% marknadsandel i Finland
25% marknadsandel i Norge
8% marknadsandel i Polen
8% marknadsandel i Baltikum
15% marknadsandel i Sverige

*Andel av reservdelsförsäljningen till verkstäder

Globala trender som skapar nya tillväxtmöjligheter

Det är i regel först när bilarna når en ålder om fem år som behovet av underhåll och reparation ökar. Samtidigt skapar ny fordonsteknik och andra globala trender nya behov och förväntningar hos kunderna, bland annat när det kommer till digitalisering, hållbarhet och tillgänglighet. Behovet av nya lösningar och tjänster, oberoende av ålder på bilarna, ger möjlighet för befintliga aktörer att bredda och integrera sina erbjudanden eller för nya aktörer att ta del av marknaden.

För oss är det är viktigt att ha en stark insikt i hur marknaden och våra kunders behov förändras och hur vi påverkas av det. Genom att ta tillvara på dessa drivkrafter skapar vi en långsiktig och hållbar tillväxt.

Digitalisering av kundresan skapar integrerade lösningar, transparens och enkelhet för både verkstäder och bilägare. Det skapar samtidigt stora möjligheter till effektivare logistik genom förkortning av värdekedjor och optimering av logistikflöden.

Analys av data ger bättre förståelse för verkstäders och bilägares behov. Genom att dra slutsatser från data kan vi automatisera flöden och skapa skräddarsydda kunderbjudanden.

Bilpooler, leasing och andra former av bilägande skapar nya kundbehov och nya affärsmöjligheter. Till exempel lösningar för att förenkla samåkning eller fördelning av hur fordonen används och underhålls.

För att minska klimatpåverkan från transportsektorn sker just nu en omställning från fossildrivna fordon till el- och hybridbilar. Ny teknik kräver ny kompetens i verkstäderna och mer flexibla affärsmodeller för att skapa lönsamhet till följd av färre reservdelar.

Modern teknisk utrustning, som bl.a. hjälper bilförarna att parkera och navigera, kräver ny kompetens och kalibreringsutrustning i verkstäderna. En ny viktig affär för att kompensera att traditionella bilar med förbränningsmotorer med stor sannolikhet blir färre i framtiden.

Data från uppkopplade bilar kan användas för att utveckla nya lösningar som förenklar för bilförarna. Däribland tjänster som förenklar planering och underhåll av bilarna och i förlängningen underhåll på distans.

Åk till toppen