Bolagsstyrnings­rapporter

Bolagsstyrningsrapporten uppdateras årligen och är fogad till årsredovisningen samt nedladdningsbar på den här webbsidan.

Styrelsen ansvarar, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, för den interna kontrollen. Rapporten om intern kontroll publiceras som en del av bolagsstyrningsrapporten. Om bolagsstyrning kan läsas mer på www.bolagsstyrning.se.

Åk till toppen