Standarder & Policyer

Vi har ett antal policys och standarder som styr vårt förhållningssätt till omvärlden. Här finner du våra övergripande policys.

Uppförandekod

Vår uppförandekod
(Code of conduct) klargör vad som kan förväntas av vårt företag och vilket beteende som förväntas av alla våra medarbetare.

Läs vår uppförandekod
Leverantörskod

I vår leverantörskod anger vi våra grundläggande krav på våra leverantörer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik.

Läs vår leverantörskod
Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter. Policyn förklarar bland annat hur dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter och hur du kan använda dig av dina rättigheter.

Så hanterar vi personuppgifter
Mångfaldspolicy styrelse

MEKOs mångfaldspolicy för koncernen inkluderar bolagets styrelse och ledning. Policyn syftar till att uppnå en jämn fördelning av människor i bolaget när det kommer till ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund. Mångfaldspolicyn ligger till grund för valberedningens förslag till styrelse. MEKOs mångfaldspolicy för koncernens anställda och ledning återfinns i koncernens Uppförandekod.

Läs vår mångfaldspolicy
Åk till toppen