Hållbarhetsstrategi

MEKO:s hållbarhetsstrategi är en del av affärsstrategin och fördjupar sig i varför, hur och vad vi gör inom vår verksamhet för att bidra till en mer hållbar värld.

Vi är övertygade om att ett starkt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att vi som företag ska kunna leverera ett starkt finansiellt resultat, att vi attraherar och behåller våra medarbetare samt att vi som företag är relevanta även i framtiden. Som marknadsledare ska vi vara ledande inom hållbarhet i vår bransch och ta ett stort samhällsansvar.

Hållbarhetsstrategin är en del av affärsstrategin

Strategin grundar sig i att möjliggöra säker och hållbar mobilitet för alla. Hållbarhetsstrategin är en del av affärsstrategin. 

Skapa förutsättningar för en bättre kärnverksamhet

Hur vi gör det:

  • Klimatpolicy på plats.
  • Attraktiv arbetsgivare: Attrahera, behåll och aktivera medarbetare.
  • Utveckla cirkulära och hållbara produkter.
  • Ansvarsfullt inköp.

Möjliggöra bättre verkstäder

Hur vi gör det:

  • Minska miljöpåverkan.
  • Leda kompetensutvecklingen för egna, anslutna och andra verkstäder.
  • Jämställd, inkluderande och säker arbetsplats. 

Få bättre mobilitet att hända

Hur vi gör det:

  • Säkerställa service till alla lågutsläppskunder t.ex. kunder med elbil
  • Utveckla arbetet för säker, hållbar och cirkulär användning av fordon 
  • Driv kunderna mot hållbara lösningar och produkter. 

Läs mer

Åk till toppen