Samhällsengagemang

I långsiktigt samarbete med våra samhällspartners verkar vi för att förbättra vår bransch och öka mångfald och integration i samhälle och näringsliv.

Dialog och samarbeten med samhällsaktörer sker med bland andra myndigheter (Arbetsförmedlingen och Skolverket), organisationer som verkar för mångfald och integration (Mitt Liv, Mine, Stiftelsen En Frisk Generation, Telge Tillväxt och Diversity Charter Sweden) och branschorganisationer (SFVF, MRF).

ProMeister fordonsprogram

Hösten 2017 tog MEKO ett första steg mot att modernisera bilden av mekanikeryrket genom att starta en egen gymnasieutbildning för blivande fordonstekniker. Programmet finns i Stockholm, Göteborg, Lund och Örebro. Programmet drivs i samarbete med skolaktören Lärande i Sverige.

Telge Tillväxt

Verkar för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Sedan 2010 är Mekonomen, dotterbolag inom MEKO, delägare i Telge Tillväxt, vars verksamhet är inriktad på att ge ungdomar i Södertälje arbetslivserfarenhet, kontakter, referenser och kunskap om arbetslivet med ambitionen att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje.

En frisk generation

Stiftelsen En frisk generation är ett gemensamt initiativ av forskare från Karolinska Institutet, privata företag och olika intresseförbund. Målsättningen är att etablera en långsiktig gångbar metod för att påverka folkhälsan genom att i tidig ålder engagera och motivera hela familjer till en sundare och roligare livsstil. Verksamheten finns idag i Södertälje, Kungsbacka och Haninge. I samarbetet med barnens skola varvas fysiska aktiviteter med kunskap och motivation för att förbättra familjernas attityder till livsstil och hälsa. Mekonomen är en av stiftelsens huvudsponsorer.

Åk till toppen