Årsstämma

MEKO AB:s årsstämma hölls den 16 maj 2024 på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm.

Om MEKO:s årsstämmor

Årsstämman fastställer resultaträkningen, balansräkningen och fördelningen av bolagets vinst. Den beslutar om ansvarsfrihet, väljer styrelse och, i förekommande fall, revisorer, samt godkänner arvoden. Stämman behandlar även andra lagstadgade ärenden och fattar beslut om förslag från styrelsen och aktieägarna.

Tidigare stämmor

Åk till toppen