MEKO prisas för sitt hållbarhetsarbete – tilldelas bronsmedalj i erkänd undersökning

08 februari 2024 08:00

MEKO belönas för sitt hållbarhetsarbete inom en rad områden i en ny bedömning av EcoVadis, en världsledande leverantör av hållbarhetsbetyg och uppföljningar av företag. Med poäng över genomsnittet inom samtliga kategorier placerar sig MEKO bland de översta 35 procenten av alla utvärderade företag.

MEKO har arbetat med hållbarhet som en integrerad del av affärsmodellen i över 50 år. Genom att underhålla och reparera fordon tas befintliga resurser tillvara samtidigt som fordonens livslängd förlängs. Under senare år och i takt med att cirkuläritet har blivit en allt viktigare del av verksamheten har MEKO intensifierat sitt hållbarhetsarbete.

Sedan 2019 redovisar MEKO sina utsläpp av växthusgaser. För att säkerställa att arbetet med att minska MEKO:s klimatpåverkan ligger i linje med Parisavtalet har företaget åtagit sig att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Science Based Targets initiative (SBTi).

MEKO tilldelas nu en bronsmedalj av EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete. Den sammanlagda utvärderingen omfattar individuella betyg i de fyra kategorierna (1) miljö, (2) arbetskraft och mänskliga rättigheter, (3) etik och (4) hållbar upphandling. Med poäng över genomsnittet inom alla kategorier är MEKO topp 35 procent av alla utvärderade företag.

"Vi är både hedrade och glada över denna utmärkelse. MEKO har som mål att inspirera och möjliggöra branschens hållbara omställning, och vi ser detta som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb. För oss är det dessutom ett bra sätt att få värdefull återkoppling på vårt arbete så att vi kan förbättra oss ytterligare,” säger Louise Wohrne, hållbarhetschef på MEKO.

”Övergången till en cirkulär ekonomi är avgörande för att vi ska kunna minska vår klimatpåverkan. Det är nödvändigt att samhället förändrar sina konsumtions- och produktionsbeteenden, och MEKO är väl positionerat för att kunna bidra till detta.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Wohrne
Hållbarhetschef, MEKO
Telefon: +46 (0)8-464 00 20
E-post: louise.wohrne@meko.com

Anders Oxelström
Kommunikationsdirektör, MEKO
Telefon: + 46 73 522 52 42
E-post: anders.oxelstrom@meko.com

Åk till toppen