Vi möjliggör mobilitet

MEKO består av norra Europas ledande bilservicekedjor med egen grossistverksamhet, med fler än 600 butiker och närmare 4 300 verkstäder vilka arbetar under koncernens varumärken. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa tjänster, lösningar och produkter för verkstäder och bilägare.

MEKOs bolagsstämma 2023

Aktieägarna i MEKO AB kallades till årsstämma tisdagen den 23 maj 2023. Besluten som fattades & handlingarna finns att ta del av på meko.com

 

Ta del av beslut och handlingar

Press

Beslut fattade vid MEKOs årsstämma 2023

23 maj 2023

Regulatoriskt

Pressmeddelande

MEKO avyttrar fastigheter i Finland till ett värde av 36,5 miljoner euro

23 maj 2023

Regulatoriskt

Pressmeddelande

Åsa Källenius lämnar sin tjänst som finansdirektör i MEKO

19 maj 2023

Regulatoriskt

Pressmeddelande

Finansiell kalender

Tyst period fram till rapportering Q2

24 juli 2023

Delårsrapport januari - juni 2023

23 augusti 2023

Tyst period fram till rapportering Q3

10 oktober 2023

MEKO som investering
Vår skalbara affär och vårt nätverk gör oss till en stark och flexibel samarbetspartner för företag och en knytpunkt med hållbara tjänster för bilägaren.
Läs mer

Kapitalmarknadsdagen 2023

Ta del av MEKOs riktning framåt via inspelningen från Kapitalmarknadsdagen i Stockholm den 21 mars 2023.

Mobilitetsbarometern

En omfattande och unik rapport som visar vad vi verkligen tycker och tycker om mobilitet i allmänhet och elbilar i synnerhet.

Till Mobilitetsbarometern
Åk till toppen