Koncernledning

VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner. VD tillsätts och entledigas av styrelsen och hans arbete utvärderas löpande av styrelsen, vilket sker utan koncernledningens närvaro

Pehr Oscarson är VD och koncernchef för MEKO. Utöver sitt uppdrag för MEKO är han Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF) och styrelseledamot i Oscarson Invest Aktiebolag. Pehr Oscarson har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som MEKO har betydande affärsförbindelser med.

Pehr Oscarson

Pehr Oscarson

VD och koncernchef

Född: 1963
Anställd: 2001
Antal Mekoaktier: 315 000

 

Utbildning: Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi- och managementutbildningar.

 

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF) och styrelseledamot i Oscarson Invest Aktiebolag.

 

Kontakt:
pehr.oscarson@meko.com
08-464 00 00

Åsa Källenius

Åsa Källenius

CFO

Född: 1967
Anställd: 2017
Antal Mekoaktier: 20 000

 

Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet.

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Green landscaping AB, SinterCast AB samt Cinis Fertilizer AB. Styrelsesuppleant i Källenius Invest AB, KAAX Investment AB (samt dotterbolag), Scylla och Charybdis AB, och ANNMAKA AB.

 

Kontakt:
asa.kallenius@meko.com
08-464 00 00

 

Petra Bendelin

Petra Bendelin

Direktör Affärsutveckling & Strategi

Född: 1978
Anställd: 2010
Antal Mekoaktier: 9 695

 

Utbildning: Master Psykologi/Beteendevetenskap, Luleå Tekniska Universitet.

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Green Giant Capital AB och Nic Christiansen Gruppen A/S.

 

Kontakt:
petra.bendelin@meko.com
08-464 00 00

Gabriella Granholm

Gabriella Granholm

Direktör Kommunikation, Marknad och HR

Född: 1982
Anställd: 2010
Antal Mekoaktier: 6 800

 

Utbildning: Rättsvetenskap civilrätt, Luleå Tekniska Universitet. PR och Kommunikation, Berghs School of Communication.

 

Kontakt:
gabriella.granholm@meko.com
08-464 00 00

Robert Hård

Robert Hård

Direktör Juridik & Hållbarhet

Född: 1966
Anställd: 2003
Antal Mekoaktier: 10 105

 

Utbildning: Jur.kand, Lunds Universitet.

 

Kontakt:
robert.hard@meko.com
08-464 00 00

Tobias Narvinger

Tobias Narvinger

COO

Född :1974
Anställd: 2011-2016, 2017-
Antal Mekoaktier: 11 000

 

Utbildning: Civilingenjör i Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska högskola. MBA – Master’s Course in International Business Administration, Chalmers Tekniska högskola.

 

Kontakt:
tobias.narvinger@meko.com
08-464 00 00