Utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott; ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet under 2020 bestod av Helena Skåntorp (ordförande), Joseph M. ­Holsten, Magnus Håkansson och John S. Quinn.
Under 2020 höll revisionsutskottet fyra möten. Koncernens externa ­revisorer, CFO, Chef för riskhantering och interrevision samt koncernredovisningschef har deltagit i sammanträdena. Koncernredovisningschef var utskottets sekreterare. Från årsstämman den 7 maj 2021 består ersättningsutskottet av styrelseledamöterna Helena Skåntorp (ordförande), Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten och Magnus Håkansson.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet under 2020  bestod av av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), John S. Quinn och Arja Taaveniku. Under 2020 har ersättningsutskottet haft fem sammanträden. Dessutom har bolagets vd och koncernchef Pehr Oscarson och bolagets CFO deltagit i sammanträdena. CFO var utskottets sekreterare. Från årsstämman den 7 maj 2021 består ersättningsutskottet av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), Robert M. Hanser och Michael Løve.