Strategi

Vi skapar en långsiktigt lönsam och hållbar affär genom att dra nytta av vår storlek och starka position. Vi möjliggör mobilitet med anpassade erbjudanden utifrån kundernas behov, samhällets utveckling och framtida trender. Våra engagerade medarbetare och differentierade koncept är våra främsta tillgångar.

MEKOs strategi grundar sig på vår vision Vi möjliggör mobilitet – idag, imorgon och i framtiden. Vår affär är oberoende av konjunktur, vilken teknik som används i bilarna och hur bilarna används. Vi ska vara den bästa och mest omfattande partnern för alla som kör, reparerar och underhåller bilar. Vi ska tillgodose behoven hos verkstäder och bilägare på det sätt som är enklast för dem – utan att de behöver leta någon annanstans. Vår strategi bygger på fyra strategiska områden som ska bidra till att skapa värde för kunderna och en lönsam hållbar tillväxt för koncernen. Hållbarhet är en integrerad del i allt vi gör.

Hållbarhet i framkant
För oss handlar hållbarhet om Människorna, Planeten och Lönsamheten. Vi behöver ständigt utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande för att vara relevanta över tid. Vi behöver hålla jämna steg med utvecklingen i branschen när det kommer till ny teknik, konkurrens, nya kundbeteenden och nya förväntningar. För att säkerställa en långsiktig affär och ligga i framkant inom hållbarhet i vår bransch behöver vi rätt medarbetare och rätt kompetens.

OPERATIONAL EXCELLENCE
Vi arbetar med att effektivisera och optimera vår kärnverksamhet för att fortsätta vara konkurrenskraftiga,
förbättra kvaliteten och öka vår lönsamhet.

 • Tillgängligt sortiment och effektiv lagerhållning.
 • Öka och konsolidera volymer för våra egna varumärken.
 • Dra nytta av stordriftsfördelar.
 • Driven och försäljningsorienterad organisation.
 • Fortsatt digitalisering av affären med utveckling av IT-infrastruktur och IT-säkerhet.
 • Utveckla en långsiktig hållbar affär med fokus på medarbetare, värdekedja och miljö.

KONCEPTUTVECKLING FÖR VERKSTÄDER
Vi ska fortsätta utveckla våra verkstadskoncept för att attrahera nya kundgrupper, öka verkstadslojalitet, skapa lönsamma verkstäder och vara en hållbar affärspartner.

 • Utveckla affärsmodellen för anslutna verkstäder.
 • Utveckla fler och hållbara tjänster och lösningar för våra verkstäder.
 • Öka utbudet av kurser för kompetensutveckling för verkstäder.
 • Utveckla automatiserade processer för att förenkla för verkstadskunder.
 • Lansera fler koncept för att ta fler positioner i marknaden.

SKAPA NYA KUNDLÖSNINGAR FÖR BILÄGARE
Genom att digitalisera och utveckla nya lösningar för bilägare stärker vi vårt erbjudande genom hela värdekedjan, samtidigt som vi ökar lojaliteten och antalet kontakter med kunden.

 • Driva fler kunder till våra anslutna verkstäder genom egna centrala kanaler och avtal.
 • Erbjuda proaktiva digitala bokningslösningar till fast pris.
 • Utveckla nya och hållbara tjänster och lösningar för att förbättra kundupplevelsen och säkerställa långsiktig affär.
 • Utveckla fleet-erbjudanden med automatiserade processer för att förenkla för företag och organisationer med många bilar i bilparken.

NYA INTÄKTSSTRÖMMAR
Genom att bredda vår affär, erbjuda nya tjänster och utöka sortiment av produkter når vi nya kundgrupper och ökar försäljningen till befintliga kunder.

 • Differentiera vårt erbjudande och våra försäljningskanaler.
 • Utveckla tjänster och lösningar för nya kundgrupper.
 • Utöka befintlig verksamhet med nytt sortiment och tjänster.
 • Skapa nya intäktsströmmar genom förvärv, vidareutveckling av befintlig affär eller i affärssamarbeten för att möjliggöra lönsam tillväxt.

Affärsidé

Vi är en internationell koncern som driver och utvecklar affärer på fordonseftermarknaden. Vi fokuserar på tillväxt, samverkan, synergiutvinning och på att driva en hållbar och digital utveckling i vår bransch. Vår affärsidé är tidlös och bygger på att möjliggöra mobilitet – idag, i morgon och i framtiden – i takt med att tekniken utvecklas och fordon används på nya sätt.

 

Vi tillgodoser behovet av tjänster och produkter till fordonsverkstäder och andra företag genom våra marknadsledande koncept, distributionsnätverk och vår effektiva logistikkedja. Våra koncept riktar sig även till privata och kommersiella fordonsägare där vi tillgodoser behovet av service och reparation av fordon.