MEKO avyttrar fastigheter i Finland till ett värde av 36,5 miljoner euro

23 maj 2023 09:30

MEKO har avyttrat bolagets centrallagerfastigheter i Finland till fastighetsföretaget AB Sagax. Som en del i uppgörelsen kommer MEKO att hyra och använda fastigheterna under en period på tio år. Transaktionen värderar fastigheterna till 36,5 miljoner euro på skuldfri basis och ger en reavinst på cirka 10 miljoner euro. Genom affären stärker MEKO sin finansiella ställning.

”Vi fullföljer nu våra tidigare aviserade planer att sälja en del av de fastigheter som ingick i det strategiskt viktiga förvärvet av Koivunen 2022. Uppgörelsen är på flera sätt fördelaktig för MEKO och innebär att vi håller fast vid vår princip att inte investera i fastigheter som en del av den löpande verksamheten. Transaktionen stärker vår finansiella ställning och innebär att vi på ett tydligt sätt, enligt plan, rör oss i riktning att nå vårt skuldsättningsmål mot slutet av 2023”, säger Pehr Oscarson, Vd och koncernchef för MEKO.

De sex fastigheter som avyttrats är belägna i Helsingfors och består i huvudsak av lagerfastigheter och industriella lokaler. Uppgörelsen innehåller ett så kallat triple-net-leaseavtal och innebär att MEKO efter försäljningen hyr samtliga ytor och använder dem som tidigare och under marknadsmässiga villkor. Hyrestiden är tio år.

Köpeskillingen på 36,5 miljoner euro ligger väl i linje med den interna fastighetsvärdering som MEKO genomförde inför förvärvet av Koivunen, och ger en positiv kassaflödeseffekt på samma belopp. Reavinsten är cirka 10 miljoner euro, varav cirka hälften kommer att bokföras i det andra kvartalet 2023 och resterande fördelas under den avtalade hyresperioden. Transaktionen genomfördes den 23 maj.

Förvärvet av Koivunen slutfördes under juli 2022 och innebar att MEKO blev största aktör inom den oberoende fordonseftermarknaden i Finland, samtidigt som bolaget etablerade verksamhet i Estland, Lettland och Litauen. Genom förvärvet stärkte MEKO därmed ytterligare sin ställning som marknadsledare i norra Europa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pehr Oscarson, Vd och koncernchef, MEKO
Telefon: +46 (0)8-464 00 00

Mail: pehr.oscarson@meko.com

Åsa Källenius, Finansdirektör
Telefon: +46 (0)8-464 00 00
Mail: asa.kallenius@meko.com

Anders Oxelström, Kommunikationsdirektör (Interim)
Telefon: + 46 73 522 52 42
Mail: anders.oxelstrom@meko.com

Åk till toppen