Inbjudan till presentation av delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023

16 augusti 2023 09:30

MEKOs delårsrapport för det andra kvartalet 2023 offentliggörs onsdagen den 23 augusti klockan 07:30. En webcast/telefonkonferens på engelska hålls samma dag klockan 09:00.

MEKOs vd och koncernchef Pehr Oscarson och CFO Åsa Källenius kommer presentera resultatet och svara på frågor. Presentationsmaterial kommer finns tillgängligt från 08:00 den 23 augusti på www.meko.com under Investerare/Rapporter & presentationer.

Följ presentationen live via meko.com/webcast. För möjlighet att ställa frågor, registrera dig via meko.com/telephoneconference för att erhålla telefonnummer till telefonkonferensen.

Den engelskspråkiga konferensen finns sedan tillgänglig för avlyssning på vår hemsida www.meko.com under Investerare/Rapporter & presentationer.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Källenius, CFO

Telefon: +46 (0)8-464 00 20

Mejl: asa.kallenius@meko.com

Åk till toppen