MEKO investerar i ett nytt högteknologiskt lager i Norge

09 november 2023 08:00

MEKO ökar satsningen på den norska marknaden och investerar i ett nytt helautomatiskt centrallager i Oslo. Den nya anläggningen kommer att samla MEKOs varuhantering i Norge och väntas ge varaktigt lägre kostnader och förbättrad service. Lagret beräknas vara i fullt bruk i slutet av 2025.

MEKO är ledande på den oberoende fordonseftermarknaden i Norge genom affärsområdena Sörensen og Balchen och Sweden/Norway, där varumärkena MECA och Mekonomen ingår. Hittills har varuhanteringen för dessa verksamheter skett i separata lager och med stöd av det svenska automatiserade centrallagret i Strängnäs. Nu samlas all varuhantering för Norge strategiskt i Oslo.

”Detta är ett stort och viktigt steg. I centrallagret kommer vi att använda en väl beprövad automatiseringsteknologi som ger betydligt kortare leveranstider till verkstäder och butiker över hela Norge, till stor nytta för kunder och bilägare. Därutöver får vi en lägre kostnadsnivå, i linje med vår ambition att öka lönsamheten,” säger Geir Hoff, chef för den norska verksamheten i MEKO Sweden/Norway.

Byggstart planeras till 2024 med fullt utnyttjande från slutet av 2025. Uppförandet av centrallagret beräknas inte påverka MEKOs kassaflöde eller resultat väsentligt.

”MEKO har en stark finansiell ställning som gör det möjligt att med god marginal genomföra långsiktiga investeringar oavsett konjunktur. Nu framtidssäkrar vi varuhanteringen på en av våra viktigaste marknader och optimerar samtidigt vår operativa verksamhet, ett fokusområde i vår strategi,” säger Pehr Oscarson, vd och koncernchef för MEKO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pehr Oscarson, vd och koncernchef, MEKO
Telefon: +46 (0)8-464 00 00

Mail: pehr.oscarson@meko.com

Anders Lindén, Interim finansdirektör, MEKO
Telefon: +46 (0)8-464 00 00
Mail: anders.linden@meko.com

Anders Oxelström, Kommunikationsdirektör, MEKO
Telefon: + 46 73 522 52 42
Mail: anders.oxelstrom@meko.com

Åk till toppen