Christer Johansson utsedd till ny finansdirektör i MEKO

15 november 2023 07:30

MEKO, den ledande aktören på den oberoende fordonseftermarknaden i norra Europa, har i dag utsett Christer Johansson som ny finansdirektör. Christer Johansson för med sig en gedigen erfarenhet inom finans och ekonomistyrning och kommer att spela en viktig roll i arbetet med att stärka MEKOs position ytterligare. Han tillträder den 19 februari 2024.

Christer Johansson innehar i dag rollen som Vice President Business Control på batteritillverkaren Northvolt och har en lång meritlista, inklusive en tidigare roll som finansdirektör på Hoist Finance, noterat på Nasdaq Stockholm. Han har även en bakgrund som ansvarig för projektkontoret Venture Office på banken SEB och rådgivare på konsultföretaget McKinsey.

”Jag är mycket glad över att Christer Johansson ansluter till MEKO. Christer är en respekterad ledare med beprövad finansiell expertis och djupa insikter om kapitalmarknaden och den börsnoterade miljön. MEKO ska utöka sitt försprång på den oberoende fordonseftermarknaden där vi växer med lönsamhet och samtidigt driver övergången till mer långsiktigt hållbara produkter och tjänster. Christer kommer att vara central i detta arbete," säger Pehr Oscarson, vd och koncernchef för MEKO.

Christer Johansson:

”Det är med stor entusiasm jag tar mig an detta uppdrag. MEKO har en väl beprövad affärsmodell, imponerande marknadsposition och stark intjäningsförmåga oavsett konjunkturläge. Samtidigt finns en stor framtidspotential där MEKO nu bland annat tar viktiga steg mot varaktigt högre lönsamhet. Det inspirerar extra att få vara med i en fas där MEKO utnyttjar de möjligheter som uppstår när elektrifieringen av bilflottan fortsätter,” säger Christer Johansson.

Christer Johansson tillträder den 19 februari 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pehr Oscarson, vd och koncernchef, MEKO
Telefon: +46 (0)8-464 00 00
Mail: pehr.oscarson@meko.com

Anders Oxelström, kommunikationsdirektör, MEKO
Telefon: + 46 73 522 52 42
Mail: anders.oxelstrom@meko.com

Denna information är sådan information som MEKO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2023 klockan 07:30. Detta pressmeddelande publiceras på svenska och engelska. Den svenska versionen utgör originalversion och har översatts till engelska.

Åk till toppen