Åsa Källenius lämnar sin tjänst som finansdirektör i MEKO

19 maj 2023 07:30

Åsa Källenius lämnar sin tjänst som MEKOs finansdirektör på egen begäran för att anta ett nytt uppdrag utanför koncernen. Arbetet med att rekrytera en ny finansdirektör inleds omgående och Åsa Källenius kommer att kvarstå i sin roll till dess att en efterträdare utses.

”Åsa Källenius har varit finansdirektör i MEKO sedan 2017 under en period av framgångsrik geografisk expansion och lönsam utveckling. MEKO är i dag marknadsledare på fordonseftermarknaden i norra Europa med en solid finansiell ställning, en väl beprövad strategi och en långsiktigt hållbar affärsmodell som står starkt oavsett konjunktur. Jag vill rikta ett varmt tack till Åsa för hennes viktiga insatser under denna period och önskar henne varmt lycka till när hon nu väljer att anta en ny utmaning utanför MEKO”, säger Pehr Oscarson, Vd och koncernchef för MEKO.

Rekryteringsprocessen för att utse en ny finansdirektör inleds omgående. Till dess att en efterträdare utses kvarstår Åsa Källenius i sin roll.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pehr Oscarson, Vd och koncernchef, MEKO
Telefon: +46 (0)8-464 00 20
Mail: pehr.oscarson@meko.com

Åsa Källenius, Finansdirektör
Telefon: +46 (0)8-464 00 20
Mail: asa.kallenius@meko.com

Anders Oxelström, Kommunikationsdirektör (Interim)
Telefon: + 46 73 522 52 42
Mail: anders.oxelstrom@meko.com

Denna information är sådan information som MEKO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2023 klockan 07:30. Detta pressmeddelande publiceras på svenska och engelska. Den svenska versionen utgör originalversion och har översatts till engelska.

Åk till toppen