MEKO optimerar verksamheten i Norge för ökad effektivitet och bättre service

07 december 2023 08:00

MEKO, ledande på den oberoende fordonseftermarknaden i norra Europa, optimerar verksamheten i Norge för att öka effektiviteten, stärka servicen och minska utsläppen från varutransporter. Insatserna beräknas ge årliga nettobesparingar på minst 66 miljoner kronor med full effekt under 2025, vilket bidrar till att förbättra MEKOs lönsamhet varaktigt. Även i Sverige genomförs effektiviseringar.

MEKO är dominerande aktör på den oberoende fordonseftermarknaden i Norge med väletablerade verkstadskoncept som Mekonomen och Meca. Genom det initiativ som nu genomförs i Norge optimeras distributionsnätet där strategiskt viktiga lager förstärks samtidigt som andra slås samman. Det totala antalet enheter i Norge minskas från 51 till 32 men med följden att kunder både i Mekonomen respektive Meca får tillgång till fler lokala lager än i dag. Därutöver genomförs flera andra kostnadsbesparingar och effektiviseringar för att fullt ut utvinna synergier mellan Mekonomen och Meca på den norska marknaden. Parallellt optimeras en mindre del av distributionsnätet i Sverige.

Sammantaget väntas initiativet i Norge ge besparingar på 43 miljoner kronor under 2024 och årliga nettobesparingar på minst 66 miljoner kronor från 2025 och framåt. Som en följd uppstår även jämförelsestörande engångskostnader på totalt 92 miljoner kronor, där 59 miljoner kronor bokförs under det fjärde kvartalet 2023 och 33 miljoner under 2024.

”Detta är ett av flera kommande steg i vårt initiativ att bygga ett starkare och mer lönsamt MEKO. Med fullt kundfokus kraftsamlar vi på rätt ställen samtidigt som vi minskar utsläppen från våra transporter eftersom vi tar bort många leveranser som idag löper parallellt. Vårt mål är att servicenivån ska bli bättre än tidigare där våra kunder kan dra nytta av ett bredare utbud och marknadens snabbaste leveranser,” säger Pehr Oscarson, vd och koncernchef för MEKO.

Initiativet ”Building a stronger MEKO” aviserades den 9 november 2023 och syftar till att stärka MEKOs ledande ställning på marknaden. Finansiellt ska initiativet öka MEKO:s rörelsemarginal med minst 1 procentenhet under 2025. Detta ska bland annat ske genom en kombination av effektiviseringar, kostnadsminskningar, och en satsning på starkare partnerskap med utvalda leverantörer i syfte att uppnå mer attraktiva inköpspriser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pehr Oscarson,
Vd och koncernchef, MEKO
Telefon: +46 (0)8-464 00 00
Mail: pehr.oscarson@meko.com

Anders Oxelström,
Kommunikationsdirektör, MEKO
Telefon: + 46 73 522 52 42
Mail: anders.oxelstrom@meko.com

Denna information är sådan information som MEKO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2023 klockan 08:00. Detta pressmeddelande publiceras på svenska och engelska. Den svenska versionen utgör originalversion och har översatts till engelska.

Åk till toppen