MEKOs nomineringskommitté föreslår Dominick Zarcone som ny styrelseordförande

19 februari 2024 15:37

MEKOs nomineringskommitté föreslår Dominick Zarcone som ny styrelseordförande för MEKO AB vid årsstämman 2024. Dominick Zarcone är i dag vd och koncernchef för LKQ Corporation, noterat på Nasdaq, och har tidigare haft flera seniora chefspositioner i stora företag.

Dominick Zarcone har en omfattande erfarenhet av den oberoende fordonseftermarknaden och har haft nyckelpositioner på LKQ Corporation sedan 2015, inklusive sin nuvarande roll som vd och koncernchef, en position han lämnar den 30 juni 2024. Innan han blev vd 2017 var han LKQs vice vd och finansdirektör. Han är för närvarande styrelseledamot i LKQ och kommer även att ingå i den grupp personer som nomineras för val vid LKQs årsstämma i maj 2024. Därutöver har Dominick Zarcone en gedigen ledarbakgrund inom finanssektorn som tidigare vd och finansdirektör för Baird Financial Group och operativ chef för Investment Banking Group på Robert W. Baird & Co. Han har en MBA från University of Chicago.

"Jag är hedrad och entusiastisk över att bli nominerad som styrelseordförande för MEKO, ett företag med en stolt historia och en stark marknadsposition. Då jag är på väg att lämna mitt operativa uppdrag som vd för LKQ i juni 2024 kommer det att skapa den tid som behövs för att fokusera på MEKO. Om jag blir vald ser jag fram emot att arbeta med ledningen och resten av styrelsen för att skapa ett balanserat program för operativ excellens inriktat på organisk tillväxt, förbättrade marginaler och ökad kapitalavkastning," säger Dominick Zarcone, vd och koncernchef för LKQ Corporation.

Valberedningens förslag till fullständig styrelse kommer att offentliggöras senast i samband med kallelsen till årsstämman 2024, som kommer att hållas i Stockholm den 16 maj 2024 klockan 10.00.

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av Dominick Zarcone utsedd av LKQ Corporation (ordförande), Magnus Sjöqvist utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Thomas Wuolikainen utsedd av Fjärde AP-fonden samt Erik Nordström utsedd av Didner & Gerge Fonder AB. MEKOs styrelseledamot, Helena Skåntorp, är adjungerad till valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Oxelström
Kommunikationsdirektör, MEKO
Telefon: + 46 73 522 52 42
Mail: anders.oxelstrom@meko.com

Denna information är sådan information som MEKO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2023 klockan 15:30. Detta pressmeddelande publiceras på svenska och engelska. Den svenska versionen utgör originalversion och har översatts till engelska.

Åk till toppen