Nomineringskommitténs förslag till styrelseledamöter i MEKO AB

18 mars 2024 16:00

MEKOs nomineringskommitté föreslår omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp till årsstämman för MEKO AB. Vidare föreslås att Robert Reppa väljs till ny styrelseledamot.

Som tidigare kommunicerats föreslås Dominick Zarcone till ny styrelseordförande. Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten och Justin Jude har avböjt omval vid den kommande årsstämman.

Robert Reppa har en gedigen bakgrund som ledare i flera stora företag med en omfattande erfarenhet från fordonseftermarknaden. Han har haft flera ledande befattningar i LKQ Corporation sedan 2011 och är idag vice vd med ansvar för strategi och innovation, en roll han haft sedan 2017. Dessförinnan arbetade han bland annat under flera år på det ledande managementkonsultföretaget Booz & Company (f d Booz Allen Hamilton), där han var vice vd och partner mellan 2008 och 2011. Robert Reppa har en ingenjörsexamen i elektroteknik från University of Illinois och en MBA från University of Chicago Booth School of Business.

Valberedningen föreslår också val av EY som ny revisor.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2024.

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av Dominick Zarcone utsedd av LKQ Corporation (ordförande), Magnus Sjöqvist utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Thomas Wuolikainen utsedd av Fjärde AP-fonden samt Erik Nordström utsedd av Didner & Gerge Fonder AB. MEKOs styrelseledamot, Helena Skåntorp, är adjungerad till valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Oxelström
Kommunikationsdirektör, MEKO
Tel: +46 (0)73 522 52 42
e-mail: anders.oxelstrom@meko.com

Åk till toppen