MEKO publicerar årsredovisningen för 2023

27 mars 2024 14:00

MEKOs årsredovisning för 2023 publiceras idag som PDF och European Single Electronic Format (ESEF) på www.meko.com och bifogas även i detta pressmeddelande.

Årsredovisningen inkluderar MEKOs hållbarhetsredovisning och rapportering i enlighet med EU:s taxonomiförordning, ett ramverk etablerat för att underlätta hållbara investeringar.

Årsredovisningen i tryckt format kommer att distribueras i slutet av april 2024 till aktieägarna som meddelat att de önskar att erhålla årsredovisningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pehr Oscarson
Vd och koncernchef, MEKO
Tel: +46 (0)8-464 00 00
e-mail: pehr.oscarson@meko.com

Christer Johansson
Finansdirektör, MEKO
Tel: +46 (0)8-464 01 67
e-mail: christer.johansson@meko.com

Anders Oxelström
Kommunikationsdirektör, MEKO
Tel: +46 (0)73 522 52 42
e-mail: anders.oxelstrom@meko.com

Denna information är sådan information som MEKO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2024 klockan 14:00. Detta pressmeddelande publiceras på svenska och engelska. Den svenska versionen utgör originalversion och har översatts till engelska.

Åk till toppen