Samhällsengagemang

I långsiktigt samarbete med våra samhällspartners verkar vi för att förbättra vår bransch och öka mångfald och integration i samhälle och näringsliv.

Dialog och samarbeten med samhällsaktörer sker med bland andra myndigheter (Arbetsförmedlingen och Skolverket), organisationer som verkar för mångfald och integration (Mitt Liv, Mine, Stiftelsen En Frisk Generation, Telge Tillväxt och Diversity Charter Sweden) och branschorganisationer (SFVF, MRF).

 

Mitt Liv

Mitt Liv – En ökad integration bidrar till tillväxt och ger såväl företag som individer förutsättningar att utvecklas och växa. En sådan integration är något som vi på Mekonomen arbetar för då vi vill att koncernens organisation ska spegla det samhälle vi lever i.

Samarbetet med Mitt Liv innebär att Mekonomen erbjuder mentorer till personer med utländsk bakgrund som har en akademisk utbildning. Genom ett sådant arbete kan vi ta vara på den kompetens som finns samt erbjuda och möjliggöra för människor att arbeta med något de brinner för och trivs med.

”Mekonomen tror på det arbete som Mitt Liv bedriver och att ett integrerat samhälle skapar välfärd och minskar klyftorna – en utveckling och framtidsbild som vi på Mekonomen gärna deltar i”

 

Telge Tillväxt- sloganTelge Tillväxt – Verkar för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Sedan 2010 är Mekonomen delägare i Telge Tillväxt, vars verksamhet är inriktad på att ge ungdomar i Södertälje arbetslivserfarenhet, kontakter, referenser och kunskap om arbetslivet med ambitionen att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje.

 

4En frisk generation – Stiftelsen En frisk generation är ett gemensamt initiativ av forskare från Karolinska Institutet, privata företag och olika intresseförbund. Målsättningen är att etablera en långsiktig gångbar metod för att påverka folkhälsan genom att i tidig ålder engagera och motivera hela familjer till en sundare och roligare livsstil. Verksamheten finns idag i Södertälje, Kungsbacka och Haninge. I samarbetet med barnens skola varvas fysiska aktiviteter med kunskap och motivation för att förbättra familjernas attityder till livsstil och hälsa. Mekonomen är en av stiftelsens huvudsponsorer.

PROMEISTER FORDONSPROGRAM

Hösten 2017 tog MEKO ett första steg mot att modernisera bilden av mekanikeryrket genom att starta en egen gymnasieutbildning för blivande fordonstekniker. Programmet finns i Stockholm, Lund, Örebro och startar även i Göteborg hösten 2021. Programmet drivs i samarbete med skolaktören Lärande i Sverige.