Medarbetare

Som arbetsgivare har vi ett ansvar vad gäller t.ex. anställningsvillkor, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och inkludering.

Utbildning och kompetensutveckling
Vår verksamhet utvecklas ständigt och det är därför centralt att våra medarbetare utvecklas för att kunna tillgodose kundernas behov och omvärldens förväntningar. Vi satsar resurser på utbildning av blivande fordonstekniker för att öka utbudet av utbildad arbetskraft.
För att höja intresset för mekanikeryrket samarbetar koncernen också med branschorganisationer och vi har ordnat med studiebesök för bl.a. arbetsförmedlingen för att visa hur det ser ut på en modern verkstad.

Jämställdhet, mångfald och inkludering
MEKOs arbete med mångfald utgår från uppfattningen att människors olikheter bidrar till en attraktiv och dynamisk arbetsplats. För oss handlar mångfald om värdet av olikheter hos våra medarbetare när det kommer till kön, etnicitet, ålder, utbildning och erfarenheter. Vi strävar efter att våra arbetsplatser ska spegla mångfalden hos våra kundgrupper och samhället i stort. Med medarbetare och ledare med olika erfarenheter och kompetenser har vi större möjligheter att tillgodose kundernas behov. Att skapa en jämn könsfördelning i en traditionellt manlig bransch är en stor utmaning för oss. Andelen kvinnor inom MEKO är idag ca 17 procent och den andelen vill vi öka.

Arbetsmiljö
En god och säker arbetsmiljö är en strategiskt viktig del av MEKOs utveckling och för våra medarbetare. Koncernens arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

ProMeister Fordonsprogram

Hösten 2017 tog MEKO ett första steg mot att modernisera bilden av mekanikeryrket genom att starta en egen gymnasieutbildning för blivande fordonstekniker. Programmet finns i Stockholm, Lund, Örebro och startar i Göteborg hösten 2021.  Programmet drivs i samarbete med skolaktören Lärande i Sverige.